• Web hosting là dịch vụ lưu trữ website Chuyên Nghiệp. Web hosting phù hợp cho các Cá Nhân hoặc Doanh Nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
  • Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10.
  • Giảm 10% khi Đăng Ký 2 năm, -15%: 3 năm, -20%: 4 năm, -25%: 5 năm
  • Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất (duy nhất chỉ có tại TamyWeb)

 

Chú ý:
TamyWeb yêu cầu khách hàng sử dụng phải tuân thủ các qui định sử dụng tại Qui định sử dụng.
Không được lạm dụng các thông số unlimited để cố tình làm ảnh hưởng hoạt động của server và các khách hàng khác cùng server.
Nếu khách hàng vi phạm, TamyWeb có quyền ngưng cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà không cần báo trước.

 

WEB HOSTING

Web Hosting là gì? Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp.

Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất.

Web Hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10.