Giá chưa gồm VAT

Tên miền Quốc Tế VAT 10%

Tên miền Việt Nam: VAT không chịu thuế GTGT

Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm